Monday, 3 September 2012

Selchie Productions: A Gaelic charm from Coll against drowning and deaths in wars, noted down in 1874

A reblog from selchieproductions:
An t-seun chuir Moire mu Mac
’S a chuir Brighid ‘na brat
’S a chuir Mìcheal ‘na sgéith
’S a chuir Mac Dhé roimh chathair neòil,
Seun thu roimh shaighead,
Seun thu roimh chlaidheamh,
Sian thu roimh pheilear na sgrìoba ruaidhe;
Eilean thu air muir,
Carraig thu air tìr—
Guma motha eagal...
See  selchieproductions for the full charm and translation into English.

No comments: